Modeller

En fysisk, billedlig, matematisk eller sproglig gengivelse af et objekt kaldes med et begreb for en model.

En globus er en fysisk model af Jorden. (Men hvem gider i dag gå på opdagelse på en globus, når man kan se nærbilleder af hele kloden på Google Earth!)
Et modeltog er en meget lille model af det virkelige tog, også selvom målene måske ikke er helt proportionale og det anvendte materiale er plastic.
En fysisk model afspejler sit objekt på basis af en større eller mindre lighed mellem objekt og model.

dna-modelWI naturvidenskab kan man også bruge fysiske modeller for at beskrive eller anskueliggøre iagttagelser og teorier. Modellen af makromolekylet DNA som en snoet, stigeformet dobbeltspiral kan synliggøre molekylets proportioner. Men her er der ikke nødvendigvis lighed mellem objekt og model.

René Magritte’s berømte maleri af en pibe, kan beskrives som en billedlig model. Men det er ikke en pibe – men en model, som maleren omhyggeligt gør opmærksom på med billedets tekst.

cecin-estpasunepipeW
Matematiske modeller kan være udledt af en mere kompliceret og omfattende teori. Det gælder fx klimamodeller: Her kender man de fysiske love for atmosfærens og oceanernes strømninger, men kompleksiteten af systemet er så stor, at man er nødt til at udvikle en forsimplet model, der forhåbentlig omfatter de væsentlige faktorer, for at kunne kommunikerer om klimaforudsigelser.
Økonomiske systemer (fx modellen ADAM om det økonomiske kredsløb) lader sig også modellere matematisk. Kredsløbet kan også som her vises grafisk.

 

CB-OEKONOMISK-KREDSLOEB-simpel-1W

 

 

En synopsis er en sproglig model til en film. Her eksisterer modellens objekt endnu ikke. ´Her er et skema (model), som viser, hvad der bør tages med i en synopsis.

Skema1w

x

x

Grammatik er en model (teori) om sprog.

 – Hver gang vi beskriver noget, for os selv eller andre, skaber vi en ”model af verden”. Det er ikke den rigtige verden vi gengiver én til én, men, et resumé hvor vi fremhæver de detaljer vi synes er væsentlige i den orden som giver mening for os. At modellen er et resumé giver mulighed for at undersøge andre mulige modeller.Vi er gennem sproget oplært til at modellere verden, skabe sproglige modeller af den. En evne og færdighed som er så naturlig for os, at vi normalt ikke er bevidste om hvordan vi bærer os ad.

Citat: Charlotte Neel Ritto
Cand. Merc i kommunikation

.

Virkeligheden er mere kompleks end modellen. Modellen repræsenterer altid kun aspekter af det virkelige system, og dens grad af sandhed eller beskrivelsesmæssig nytte beror på de antagelser, den hviler på.
Den store Danske Encyklopedi

Et tankeværktøj

Man prøver med en model at give en forenklet fremstilling af et fænomen eller en teori. Forenklingen består bl.a. i, at en lang række detaljer er fjernet, så de væsentligste forhold står tilbage.
I det følgende gengives og kommenteres en række modeller:
Da en af stifterne af Intel (verdens største producent af microcips) skulle fremstille sin opfattelse af udviklingen indenfor microchippens kapasitet, viste han det med denne model. Billederne forestiller en chio, Moores oprindelige tegning og en mere udbygget historisk model.

pinheadW  originalgraphW

mooreslaw graph2W

Berettermodellen herunder viser, hvordan den gode historie skal skrues sammen, er essentiel i journalistik, film, radio, teater, foredrag og alle andre former for fortællekunst.

BERETTERMODELLEN1W

 

Statistik og grafer er også modeller, der på en forenklet måde kan sige noget om et fænomen i virkeligheden.
Her vises danske børn og unges brug af PC’en.

sub101 tabel01W
Statestik opleves ofte som facts – men reelt er det modeller af virkeligheden.

Væsentlige forhold omkring det danske politiske system kan også vises med modeller:

Hvad er forskellen på de forskellige partier…

CB-MODEL-partiernes-kompas2lilleWWW

 

 

Hvad forstår man ved magtens tredeling…

MAGT-DELING-GRUNDLAG1www

 

 

 

 

 

 

Hvad er et indirekte demokrati…

IndirekteDemokrati1lilleWWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til sidst et eksempel på en dynamisk kommunikations-model
– som er velegnet til at vise på internettet.
K-Model1