PC, Internet & e-mail

Pc’en – den personlige computer – er et medie, som kan vise et billede på en ”TV-skærm”.De tidlige computere var meget store, men udviklingen af mikroprocessoren muliggjorde stadig mindre enheder.
Pc’en er et multimedie, som kan bruges til at løse så forskellige opgaver som at skrive en skoleopgave, udvikle et kommunikationsprodukt, udarbejde et lønregnskab, designe en atomreaktor eller finde den optimale foderblanding til køer.

 PC Internet & e-mail
En elev der “tryller” med sin PC kan stadig imponere besøgende lærere fra det store udland.
Foto – Frank Nielsson.

Pc’en er også et multimedie fordi den kan kombinere, billeder – også levende billeder – lyd og tekst.

”Intel inside” står der på mange PC’er. Det betyder, at verdens dominerende processor producent har leveret de vitale dele til computeren. Men det perspektivere også den kendsgerning, at alle PC’er grundlæggende er opbygget på samme måde.
Men der kan være forskel på deres arbejds-hastighed, lagerkapacitet, funktionalitet og design.

Internettet er et verdensomspændende netværk af computere, som kan sende data til hinanden.
Alle kan tilslutte sig Internettet via modem og telefon. Man kan også tilslutte sin PC gennem en fast opkobling, så den hele tiden er på nettet.


Et enkelt kabel forbinder PC’en med hele verden.

Internettet er udbredt til det meste af verden. Udviklingen er eksplosiv, så ethvert forsøg på at opstille et tal for, hvor mange der bruger nettet vil være gætværk.

WWW

Der bliver også hele tiden mere at komme efter, det anslås at World Wide Web øges med en million nye elektroniske sider om dagen. Internettet kan betragtes som det første medie, der samler menneskehedens kollektive hukommelse. Nettet har (ligesom bøger og aviser, men ikke live radio og TV) det fortrin, at brugerne selv kan bestemme, hvornår de vil bruge det materiale der findes på nettet. Nettet kan indeholde alle former for ”billeder” og alle former for lyd.

● Nettet har en række særlige egenskaber i forhold til de andre medier. Fx chatmedie til elektronisk post, som medie for kommunikation i grupper, som medie for netsteder, virtual reality-systemer og andre interaktive platforme.
● Nettet kan erstatte nogle af de andre medier. Elektronisk tekst kan erstatte den trykte tekst. Audiosoftware kan erstatte radioen, telefonen, pladen og cd’en. Video- og tekstsoftware kan erstatte kopimaskinen, faxen, filmen og videoen. Nettet kan også erstatte traditionelle TV kanaler.
●Nettet kan blande og absorbere andre medier. På Internettet kan avisen fx optræde som radiostation, musik- eller filmudbyder, og man kan sammenkæde det visuelle og lyd.●Nettet kan aflaste eller erstatte andre medier. Det gælder fx visse bogudgivelser, der erstattes af print on demand – d.v.s. tekster, der trykkes i begrænset oplag til en bestemt lejlighed.
●Nettet kan bruges som hjælpemedie for de andre medier. Forfatteren kan sende sit bogmanuskript via nettet og dagbladsjournalisten kan hente de informationer, som danner baggrund for hans artikler.

Elektronisk post

e-mail er datakommunikation, hvor brugerne skriver meddelelser til hinanden og læser dem på skærmen.

 En e-mail afsendes med et enkelt tastetryk og ligger kort tid efter i modtagerens ”postkasse”. Post systemet bruges også som planlægningsværktøj, når alle har adgang til en fælles kalender, er det muligt for en person at planlægge et møde i den elektroniske kalender og via elektronisk post at sende en forespørgsel til en anden bruger, om denne vil deltage.

Microsoft Outlook er verdens førende E-mail og planlægningsprogram.

Skærmbillede 2014-08-03 kl. 17.55.27