Retorik – talekunst

Der er mindst 2500 år mellem de to billeder. Og det ene, maleriet af Perikles (Græsk filosof og politiker ca. 495-429 f.kr.) der taler på torvet i Athen, har måske aldrig fundet sted! Men ifølge overleveringerne sagde han bl.a.:

„Den statsform vi har, er ikke en efterligning af vore naboers love; nej, vor statsform er snarere selv et eksempel for andre end andres er for os. Dens navn er demokrati, fordi styret ikke er samlet hos nogle få, men hos flertallet…“

I oldtidens Grækenland havde borgerne – d.v.s. kun de rigeste frie mænd – allerede fået stemmeret.
Det andet billede viser Amerikas præsident George W. Bush ved EU-topmødet I Irland 2004. Inden Bushs rejste hjem blev han spurgt: “how it felt to come to Ireland knowing that the majority of the Irish did not want him in their country.”

“I hope the Irish people understand the great values of our country, and if they think a few soldiers represent the entire of America, they don’t really understand America,” Mr. Bush replied, referring to the soldiers charged in the Abu Ghraib prison scandal. “If they say this is what America represents, they don’t understand our country.”
Det budskab gentog præsidenten også ved sit afsluttende pressemøde.

Både Bush og Perikles benyttede sig i de to situationer af retorik – talekunst for at overbevise sine tilhørere.