Grupper og roller

arbejdsspoergsmaalLRoller beskriver de forventninger og krav der er til en del af et individs sociale adfærd. Det forventes at en person – eller grupper – overholder en række bestemte forventninger og normer.

Der knytter sig bestemte roller til folk med en bestemt samfundsmæssig placering. Det har fået fx sociologen E. Goffman til at sammenligne livet med teatret, hvor mennesker spiller på forhånd fastlagte roller.

Rollerne i menneskelivet ligger dog ikke i lige så stramme rammer som rollerne i et teaterstykke. Ingen handlinger udføres ens af forskellige individer, heller ikke rollehandlinger.
Forventningerne til rollen kan også være uklare eller modsigelsesfulde. Mange mennesker udfører sammensatte og mere eller mindre uforenelige roller. Det kan fx siges at være tilfældet for rollerne som både mor og selverhvervende kvinde.

Eksempler på grupper

Roller - sociologi-gruppen-individc1www
En gymnasieklasse kan betegnes som en formel varig gruppe. Gruppens medlemmer – eleverne – har, får eller påtager sig forskellige roller.
Roller - sociologi-gruppen-individcwww
Set fra katederet kan elevroller på dette billede beskrives med de fire etiketter. Men det kan ikke udelukkes, at læreren tillægger nogle elever roller som er  misforståede.
Roller - sociologi-gruppen-individdwww
Her er der tale om en meget klar rolleopdeling. Der er tale om en formel gruppe, og ingen af deltagerne er i tvivl om, hvordan de skal opføre sig.
Roller - sociologi-gruppen-individewww
Her er der tale om en uformel midlertidig gruppe. Selvom de sidder i skolens studiecenter er der nok ikke tvivl om, at det er et computerspil der optager drengene. Ham der betjener mus og tastatur er (måske selvbestaltet) gruppens leder. Måske fordi han kender spillet bedst og har score-rekorden!

testdinvidenLL

ingen testspørgsmål
til dette menupunkt