Skattereformen

Hvem skal styre økonomien:
Politikerne, Nationalbanken eller den usynlige hånd!

 

Siden Anders Fog Rasmussen (V) kom til magten i 2001 har monetarismen været den foretrukne økonomiske teori. Men da Helle Thorning Schmidt (A) dannede regering i 2011 var det stadig  monetaristiske politikere og økonomer, der havde den gule føretrøje på.
Måske er det forklaringen på, at store dele af fagbevægelsen, rigtig mange vælgere og Enhedslisten ikke kan se lyset i regeringens økonomiske politik, som den fx blev udmøntet i 2020 planen og den nye skattereform – som i høj grad bygger på monetaristernes blinde tro på, at markedskræfternes usynlige hånd automatisk skaber ligevægt.

adam smith photo

keynesWWWDe to store ikoner i økonomisk politik er den skotske klassisk-liberale Adam Smith (1723-90) og den engelske social-liberale John Maynard Keynes (1883-1946).

Adam Smith blev grundlægger både af den økonomiske videnskab og den økonomiske liberalisme. Markedet regulerer bedst sig selv uden nogen form for indblanding fra staten eller andre centrale instanser, hævdede Smith. Han brugte udtrykket ‘den usynlige hånd’ om markedsmekanismen – der koordinerer udbud og efterspørgsel i et frit marked. Monetaristerne bygger videre på Smiths teorier.


John Maynard Keynes hævdede, at økonomien kan havne i en varig tilstand af uligevægt med lav produktion og stor ledighed. Keynes anbefalede derfor, at politikerne – hvis der var problemer i samfundsøkonomien – gennemførte en aktiv statslig politik, fx igansættelse af store statslige anlægsarbejder.

Keynes eller Schmidt spiller det nogen rolle! Ja, der er afgørende forskel på de to teorisystemer – Keynsianismen og Monetarismen, som fx betyder enten en aktiv eller en afventende holdning i forhold til  den økonomiske uligevægt, der skaber arbejdsløshed.

 

Hvad er den økonomiske teorien bag den nye skattereform

Der er ingen tvivl om, at både finansministeren og regeringens skatteminister er monetarister, altså tager udgangspunkt i Adam Smiths 268 år gamle teori om de selvregulerende markedskræfter. I regeringens egen korte fremstilling  af skattereformen kan man se, at den både rummer monetaristiske og keynesianske elementer. Men med en klar slagside mod monetarismen.

pressemoede Page_6W600

        Se de monetaristiske BLÅ og keynesianske RØDE elementer i skattereformen
 skattereformen Læs her for at få mere dybdegående
information om
regeringens skattereform:
“Danmark i arbejde – Skattereformen”