Socialgupper - kasser og klasser

Klassebegrebet – socialgrupper – forbindes ofte med Karl Marx. Hans grundtese var, at man kunne opdele befolkningen i de industrialiserede lande i to klasser. Den herskende klasse og den arbejdende klasse, som blev udbyttet af den herskende klasse.
I slutningen af 1800tallet var der ingen samfundsforskere som betvivlede, at samfundet var klassedelt. Men vender vi os mod nutiden eksisterer der stadig en klassedeling eller kassedeling i alle samfund også i Danmark. Selvom vi ikke mere bruger de samme ord, så er det stadig sådan, at de allerfleste mennesker kun kan dække deres materielle behov ved at arbejde for andre. En privat eller offentlig arbejdsgiver.

Socialgrupper

I dag opdeler man ikke befolkningen i klasser. Nu hedder det socialgrupper. I begyndelsen af 50erne gennemførte den norsk/danske sociolog Kaare Svalastoga en meget stor undersøgelse af den sociale lagdeling i Danmark. Han kunne på baggrund af sin undersøgelse opdele befolkningen i 9 sociale klasser. Opdelingen skete på baggrund af nogle objektive kriterier: indkomst, formue, stilling og erhverv, uddannelse og antal underordnede.
Desuden anvendte han nogle subjektive kriterier: f.eks. den prestige, som befolkningen tillægger forskellige stillinger.
Den højeste sociale klasse kaldte Svalastoga: Den øverste overklasse. Den antog han kun omfattede kongehuset. Den nederste sociale klasse kaldte han: den lavere underklasse. Den omfattede f.eks. prostituerede, alfonser, fængslede personer. Var undersøgelsen blevet gennemført i dag ville narkomaner også tilhøre denne gruppe.
Mellem disse to yderpunkter kunne hele den voksne erhvervsaktive befolkning placeres.

svalastoga-pyramidewww

Ærgerligt – Hertil og ikke længere er der gratis adgang for alle…Vil du have adgang til det hele må du tegne medlemskab. Det billigste koster kun 9 kr. Så log ind hvis du allerede er medlem – eller tegn et medlemskab.

OK – send mig videre, så jeg kan tegne medlemskab