Sociologi & samfund

Hvad er Sociologi
Sociologi | En stor menneskegruppe. Hvordan organiseres samværet. Hvilke grupper opstår der! Hvorfor samles nogle, mens andre har svært ved at finde en plads i fællesskabet.er en samfundsvidenskab, der undersøger det sociale liv for at finde mønstre, sammenhænge og forklaringer.

Sociologi er en videnskab der søger at skabe forståelse gennem studier af den sociale verden.
Sociologisk forskning spænder fra studier af sociale processer i mødet mellem enkelte personer over grupper, organisationer og institutioner til samfundet som helhed og globale ændringsprocesser.

Inden for makrosociologien fokuserer man på de overordnede samfundsstrukturer.

Inden for mikrosociologien undersøger man fx menneskers samspil med hinanden eller socialiseringen, der er en forudsætning for at indgå i et samfundsmæssigt fællesskab.

Hør Podcasts om meget af indholdet i dette menupunktet

Sociologi1

Sociologi2

Sociologi
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Et studie af samfund deres strukturer, organisation og betydning for de individer, der indgår i samfundet.

Sociologi er en samfundsvidenskab

som bruger forskellige former for empirisk undersøgelse og kritisk analyse til at udvikle og forfine viden omkring menneskers sociale aktivitet. Ofte med det mål at benytte denne viden til at opnå social velfærd.  En både emnemæssigt og metodologisk en meget bred disciplin. Det traditionelle fokus har indeholdt social stratifikation, klasse, social mobilitet, religion, sekularisering, jura og afvigelse. På grundlag af tesen om at alle aspekter af menneskers aktivitet er bygget på social struktur og individuel agens, har sociologi gradvis udvidet sin fokus til flere emner. Såsom sundhed, militær og fængsel, Internettet og selv den rolle social aktivitet spiller i udviklingen af videnskab.

Kvalitativ og kvantitativ

Sociologiske forskere trækker på en række kvalitative og kvantitative teknikker. De sproglige og kulturelle vendinger i midten af det 20. århundrede førte til forståelsesbaserede, hermeneutiske og filosofiske tilgange til analyse af samfundet. Omvendt er der igennem de seneste årtier sket en stigning i nye, stramt analytisk, matematisk og beregningsmæssige teknikker, såsom agens-baseret modellering og analyse af socialt netværk.