Sociologi & samfund

Hvad er Sociologi
Sociologi | En stor menneskegruppe. Hvordan organiseres samværet. Hvilke grupper opstår der! Hvorfor samles nogle, mens andre har svært ved at finde en plads i fællesskabet.er en samfundsvidenskab, der undersøger det sociale liv for at finde mønstre, sammenhænge og forklaringer.

Sociologi er en videnskab der søger at skabe forståelse gennem studier af den sociale verden.

Sociologisk forskning spænder fra studier af sociale processer i mødet mellem enkelte personer over grupper, organisationer og institutioner til samfundet som helhed og globale ændringsprocesser.

Inden for makrosociologien fokuserer man på de overordnede samfundsstrukturer.

Inden for mikrosociologien undersøger man fx menneskers samspil med hinanden eller socialiseringen, der er en forudsætning for at indgå i et samfundsmæssigt fællesskab.

Hør Podcasts om meget af indholdet i dette menupunktet
Sociologi1

Sociologi2

Ærgerligt – Hertil og ikke længere er der gratis adgang for alle…Vil du have adgang til det hele må du tegne medlemskab. Det billigste koster kun 9 kr. Så log ind hvis du allerede er medlem – eller tegn et medlemskab.

OK – send mig videre, så jeg kan tegne medlemskab