Sociologiske metoder

Læs mere om sociologiens metoder. Spørgeskema-undersøgelser, interviews, observation, datastudier, og meget mere.

Sociologiske undersøgelsesmetoder
• Udspørgende
• Observerende
• Dokumentariske
Disse undersøgelsesmetoder kan godt kombineres

 

 

arbejdsspoergsmaalL

 

 

 

Sociologi er ikke naturvidenskab. Der kan dog godt opstilles visse lovmæssigheder om menneskelig adfærd, men de vil aldrig være entydige som fx fysikkens love. Der vil i sidste ende altid være tale om forskellige fortolkninger af det sociale liv.

Sociologi er en samfundsvidenskab, der gennem brug af forskellige metoder studerer det sociale liv for at finde mønstre, sammenhænge og forklaringer.

Sociologi arbejder med at undersøge sociale processer mellem enkelte personer, grupper, organisationer og institutioner og i hele

Ærgerligt – Hertil og ikke længere er der gratis adgang for alle…Vil du have adgang til det hele må du tegne medlemskab. Det billigste koster kun 9 kr. Så log ind hvis du allerede er medlem – eller tegn et medlemskab.

OK – send mig videre, så jeg kan tegne medlemskab