Hvordan lærer jeg – det handler StudieABC om

 

Studievejledning - StudieABC

Studievejledning
Hvad, hvorfor og hvordan lærer jeg – det handler menupunktet StudieABC om.
Informationer du kan bruge i hele din gymnasietid.
Både til AT stx og SO htx og i alle andre fag.

Læringsteori  |  Fra ide til handling


Studievejledning – StudieABC

TEORIER  Erkendelse – Viden | Forskellige læringsrum | Motivation til at lære | Livslang læring – trang eller tvang? | Vigtige faktorer der spille en rolle i læringsrummet | Den sande videnskab | Den menneskelige erkendelse | Blooms taksonomi | Kolbs læringscirkel | De mange intelligenser | Hvad er videnskab | Videnskabsteori | Positivistisk videnskab | Hermeneutisk videnskab | Samfundsvidenskab | Eksempler på videnskab | Begreber & Modeller | Modeller | Læring og samarbejde | Teamroller | Hvordan lærer vi |

METODER   Metode & arbejdsformer | Projektarbejde – hvordan | Fra ide til handling | Metodeovervejelser | Hvordan skabes ny viden | Dataindsamling og undersøgelse | Spørgeskemaundersøgelse |


KOMMUNIKATION & RETORIK
 
 Model fra A -> Z | Massekommunikation | Argumentation og retorik | Retorik – talekunst | Retorikkens fader | Retorikkens redskaber | Retorikken i vores tid | Praktisk retorik |

Citat

Beåndende undervisning

I slutningen af ‘Om Børneskolen’ sammenfatter Christen Kold, hvad han kalder hensigten med undervisningen. Undervisningen skal virke beåndende, den skal forbinde sig med og befordre det liv, personen bærer i sig. Undervisningen skal rette sig mod elevens iboende muligheder: ‘En undervisning, der skal opnå den hensigt at danne og beånde, må ikke melde sig med en forudlagt plan, en afstukket og afpælet vej, som børnene må følge til målet. Den må meget mere tage hensyn til børnene og navnlig til, hvad der rigtig fornøjer dem, glæder og opløfter dem, og hvad der finder indgang hos dem. Hverken dannelse eller beåndelse kan påtvinges nogen; thi de forudsætter begge en frivillig modtagelse. Selv det allerubetydeligste, der virkelig modtages, har mere dannende kraft i sig end store masser af det allernyttigste og klogeste, der bliver påtvunget og altså kun kommer udenpå’.