Er sundhed bestemt af placering i socialgruppe

 Sundhed og socialgruppe! Ulighed i skolebørns sundhed.

arbejdsspoergsmaalLBetydelig social ulighed i børn og unges sundhed

Helt nye tal om 11-15-åriges sundhed og trivsel afslører et stort omfang af social ulighed. En væsentlig større andel børn og unge i familier med lav uddannelse og indkomst har en sundhedsadfærd som påvirker trivsel og helbred. Tallene stammer fra Skolebørnsundersøgelsen 2010 om sundhed og socialgruppe.

Herunder er otte eksempler på social ulighed i sundhed. Undersøgelsen opdeler børnene i seks sociale lag, fra socialgruppe I (fx direktører, tandlæger, dommere) til socialgruppe VI (forældrene lever af overførselsindkomster).

1. En lille gruppe børn og unge har to eller flere symptomer hver dag. Det gælder 3,7% i socialgruppe I, men er fire gange hyppigere i socialgruppe VI (16,4%).

2. En lille gruppe børn og unge er overvægtige. Det gælder 4,2% i socialgruppe I men tre gange flere i socialgruppe VI (13,9%).

3. En lille gruppe børn og unge spiser sjældent grøntsager, faktisk sjældnere end én gang om ugen. Det gælder 3,7% i socialgruppe I men fire gange flere i socialgruppe VI (14,2%).

4. En lille gruppe børn og unge drikker sukkersødet sodavand hver dag. Det gælder 3,5% i socialgruppe I men næsten fem gange flere i socialgruppe VI (16,9%).

5. En lille gruppe børn og unge spiser fastfood mindst fem gange om ugen. Det gælder 1,1% i socialgruppe 1 men ni gange flere i socialgruppe VI (10,4%).

6. En lille gruppe børn og unge dyrker aldrig energisk motion, der får én til at svede eller blive forpustet. Det gælder 4,9% i socialgruppe I men mere end dobbelt så mange i socialgruppe VI (12,4%)

7. De færreste 15-årige ryger. I socialgruppe I er det 7,7%, men det er næsten fem gange flere i socialgruppe VI (36,6%).

8. Ser man på daglige rygere er forskellene endnu mere udtalte: I socialgruppe I er 1,1% af de 15-årige dagligrygere, i socialgruppe VI er det næsten tyve gange flere: 21,1%

Fælles for de otte eksempler er, at forekomsten stiger jævnt fra den højeste til den laveste socialgruppe.

Der er heldigvis også undtagelser. En vigtig undtagelse er, at der kun er mindre social ulighed i sociale relationer. Forekomsten af at have gode venner og at have e-kommunikation med sine venner hver dag er stort set den samme for børn og unge i alle socialgrupper. En anden vigtig undtagelse er, at drikkevanerne er stort set de samme i alle socialgrupper. En tredje vigtig undtagelse er, at forekomsten af høj skoletrivsel er stort set den samme i alle socialgrupper.

Forekomst af otte indikatorer på ringe sundhed blandt 11-15-årige i 2010, i procent

sundhed og socialgruppe - SundhedsTabel1

Af: Bjørn Holstein, professor, sociolog og Pernile Due, forskningsleder, overlæge.

bho@si-folkesundhed.dk” style=”color: rgb(51, 51, 51); “>bho@si-folkesundhed.dk

Kilde:

Skolebørnsundersøgelsen 2010, redigeret af Mette Rasmussen og Pernille Due, København 2011. Undersøgelsen er udgivet af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet og finansieret af Nordea-fonden. Den omfatter 4.922 elever på femte, syvende og niende klassetrin fra et tilfældigt udsnit af landets skoler.

Link til rapporten

 Sundhed og socialgruppe

Skolebørnsundersøgelsen 2010

sundhed og socialgruppe - hbcs forside

 

I 2010 blev Skolebørnsundersøgelsen gennemført for 8. gang. 4.922 elever i femte, syvende og niende klasse på 73 af landets skoler har deltaget. Rapporten beskriver børn og unges:

  • sundhedsadfærd
  • symptomer og skader
  • evne til at fungere i relation til familie, skole og kammerater
  • trivsel i skolen og i de nære omgivelser

Rapporten kan downloades her: PDF

Se tidligere rapporter på www.HBSC.dk

Klik på overskriften og se faktaark om nogle af resultaterne:

Betydelig social ulighed i børn og unges sundhed

Andelen af unge rygere er stagneret

Færre 15-årige har prøvet at ryge hash

Mange børn og unge sover for lidt

Mange unge springer morgenmaden over

Stadig flere børn og unge spiser frugt dagligt

Skolebørnsundersøgelsen udgør det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt Health Behavior in School-aged Children (HBSC) i Verdensundhedsorganisationen, WHO’s regi. Studiet bygger på sammenlignelige undersøgelser af store repræsentative udsnit af 11-, 13- og 15-årige skoleelever med ca. fire års mellemrum i et stort antal lande. I 2010 deltog 41 lande i undersøgelsen. Derved involverer den en stor gruppe af nationale og internationale børneforskere.

Forfatter: Mette Rasmussen og Pernille Due (redaktører) Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet År: 2011
Kilde:
http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/14_2011.aspx
Senest opdateret ( Mandag, 05 September 2011 14:40 )

testdinvidenLL