Systemudviklingsmetode

Home-metodens fire trin med beskrivelse af produkt og proces aktiviteter.
Kilde: HOME-model fra Louise Harder Fischer og Marie Christensen:
Udvikling af Multimedier – en helhedsorienteret metode, side 40, 2. udgave 2003. Nyt Teknisk Forlag.
Klik for at se større billede.

Systemudviklingsmetode
Home-metoden opdeler udviklingen af Fx multimedieprodukter i fire faser:

• Foranalyse
• Undersøgelse
• Design
• Realisering

HOME står for Holistic Open Multimedia Developement Method og det er en metode, som især bruges i forbindelse med udvikling af multimedieprodukter.
HOME beskriver alle de faser som skal gennemgås.

HOME-metoden er holistisk og åben. Holistisk eller helhedsorienteret betyder, at den omfatter hele udviklingsprocessen.
Hver fase i HOME-metoden indeholder to niveauer: Procesniveauet indeholder redskaber til at styre og lede udviklingsarbejdet, mens produktniveauet indeholder aktiviteter knyttet til undersøgelse, design og realisering af produktet.

Metodens kan på en fornuftig og struktureret måde lede en igennem et helt projektforløb, lige fra den første informationsindsamling til projektets realisering.
Metoden kan tilpasses forskellige projekttyper, og man kan frit vælge de elementer, som passer til et konkret projekt.

Metoden sikre, at man kommer omkring alle aspekter og dermed kan udvikle det bedste produkt.

Metoden er altså en guide til et fornuftigt planlægningsforløb, og den kan spare en del tid, bl.a. fordi mange fejlmuligheder kan undgås, når man på forhånd har tænkt projektet ordentligt igennem.

a-simpelhome1700

 

 


I figuren ovenfor er tegnet en mere simpel HOME model, som viser et lineært udviklingsforløb, hvor der dog er en vis dialektik mellem nogle af faserne. Fx påvirker Strategi Indhold, som igen påvirker Strategi.