Udenrigspolitik

Udenrigspolitik – formålet med Danmarks deltagelse i International Politik – er, som det også gælder for andre lande, primært at varetage statens interesser i det internationale system.

Før 1945 var der kun få fælles spilleregler for interessevaretagelsen i det internationale system. I sin yderste konsekvens kunne en fejlslagen udenrigspolitik føre til statens udslettelse eller indskrænkning af dens territorium, som det skete for Danmark i 1864.
Efter 2. verdenskrig har folkeretten2 udgjort en ramme om staters adfærd, hvis mål er at beskytte den enkelte stat mod udefra kommende aggression. Alligevel løses mange konflikter mellem stater uden hensyntagen til folkerettens normer.

2) Folkeretten er det retsområde, der har at gøre med de regler og principper, der generelt regulerer forholdene mellem stater, mellem en stat og statsborger i et andet land og internationale organisationer. Mere konkret omhandler folkeretten staternes natur og struktur, deres handlinger, internationale organisationers retsstilling og til dels individer og virksomheder.
Folkeretten er et normativt system, skabt på grundlag af en række fælles værdier, der gælder alle mennesker. Hvad enten de er rige eller fattige, sorte eller hvide og uafhængigt af religion og nationale tilhørsforhold.

Udenrigspolitiske målsætninger

De konkrete mål for dansk udenrigspolitik afhænger især af det trusselsbillede, som udenrigspolitikken baseres på.
De militære målsætninger afhænger af, om trusler søges afværget

Ærgerligt – Hertil og ikke længere er der gratis adgang for alle…Vil du have adgang til det hele må du tegne medlemskab. Det billigste koster kun 9 kr. Så log ind hvis du allerede er medlem – eller tegn et medlemskab.

OK – send mig videre, så jeg kan tegne medlemskab