Videnskabsteori

Hvordan skabes ny viden
– teori, empiri og metode

klik og vær tålmodig indtil videoen dukker op

Se alle billederne og læs dias-teksterne samlet.

GrafiskFremstillingA

Videnskabsteori handler om forholdet mellem videnskab og virkelighed.

Hvad er videnskab?
Kan vi overhovedet vide noget med sikkerhed? (hvad er sand / falsk viden?).

Kan virkeligheden altid måles og vejes?
Er virkeligheden den mening vi tillægger den?
Er virkeligheden en sproglig konstruktion som kun eksisterer i sproget?
Er det virkelige det foranderlige, så videnskabelige teorier må diskutere, hvordan vi kan forandre virkeligheden?
Hvad skal vi bruge videnskab til?

Videnskab handler om at forstå og forklare fysiske og sociale fænomener.
Men videnskaben er delt op i forskellige hovedretninger, fordi det man vil forstå og forklare er meget forskelligt.

Naturvidenskaben vil overvejende forklare – påvise årsag og virkning. Derfor arbejder man positivistisk hvilket indebærer, at man bygger på det målbare og bruger hypotetisk-deduktive metoder.

Humanistisk videnskab vil overvejende forstå. Derfor er den overordnede metode den hermeneutiske.

Samfundsvidenskaben vil delvis forklare og delvis forstå. Derfor anvendes metoder både fra naturvidenskab og humanistisk videnskab.