Vigtige faktorer der spille en rolle i læringsrummet

De fleste sætter lighedstegn mellem klasseværelset og læringsrummet. Men som tidligere vist, så eksisterer der mere end et læringsrum.

Det er også den almindelige opfattelse, at et læringsrum er befolket med en lærer og et antal elever.

Men ligesom det ikke var muligt at fremlægge én teori motivation er det heller ikke muligt at tegne et entydigt billede af et læringsrum. Fx er der rigtig mange læringsrum, hvor der slet ikke er en lærer tilstede.

cbslaeringsrum1h-lwDet man kan gøre, er at kortlægge nogle af de faktorer der har betydning for læringsprocessen.
Det er altid muligt at identificerer, om der er tale om høj eller lav styring.
afstandhstyring1

 

 

Høj styring kan fx være når læreren holder foredrag for hele klassen.
afstandlstyring1Der kan fx være er tale om lav styring, når klassen laver gruppearbejde.

Men ud over styring er der en anden vigtig dimension i læringsrummet. Hvordan kan kommunikationen beskrives.

 

cbslaeringsrum1a-nw

 

Er der tale om stor afstand mellem læreren og eleverne eller er der tale om nærhed.
Der er selvfølgelig ikke tale om den fysiske afstand, men om den mentale afstand mellem lærer og elev. Ingen har til dato lært noget, hvis læreren fx er sur, uengageret i eleverne eller ligeglad med om eleverne forstår det han siger.

naerhedhstyring1Hvis der er høj styring og nærhed kan der fx være tale om individuelt arbejde, hvor læreren optræder som konsulent.

naerhedlstyring1Hvis der er lav styring og nærhed kan der fx være tale om, at klassen har en dialog om et tema eller et afsluttet projekt.
I nedenstående model er nogle af de omtalte forhold i læringsrummet samlet.


Men læg mærke til denne “knap” midt i den grafiske model. Den skal minde om, at de fire læringssituationer reelt kan placeres helt frit. Er det fx eleverne der holder foredrag, så vil der være tale om lav styring.
Hvis læreren vælger at bruge meget konsulenttid i en bestemt gruppe, så vil der være tale om høj styring og nærhed.

cbslaeringsrum1

Somme tider relateres forskellige kompetencer som vist til modellens 4 lagkagestykker.

cbslaeringsrum2b

De kompetencer der relateres til er:

 • viden og forståelse
 • færdigheder
 • vurdering
 • videnshåndtering

Men det er slet ikke så entydigt i virkelighedens verden, for selvfølgelig kan man sagtens udvikle færdigheder i et læringsrum med lav styring og afstand. Det er fx tilfældet, når en elev arbejder med sit hjemmearbejde.

Det skal eleven kunne

 • Stille spørgsmål
 • Lytte
 • Tage noter
 • Samarbejde
 • Arbejde alene
 • Diskutere
 • Koncentrere sig og holde fokus
 • Problematisere
 • Blive ved (øve sig) indtil stoffet er forstået
 • Skabe dialog og løse uenigheder
 • Overholde aftaler og tidsrammer
 • Bruge sin viden fra andre fag (tværfaglighed)
  Give plads til andre end sig selv