Web-opsætning

The following [advanced_iframe] attributes are unknown or cannot be read properly. Please fix or remove this attributes. You can disable this message in the administration on the "Introduction" tab:
 • Id is not valid. Please check the documentation.
 • use_shortcode_attributes_only="true" 
 • src https://www.radio24syv.dk/programmer/soendagspolitikken/15405985/folket-mod-eliten
The following [advanced_iframe] attributes are unknown or cannot be read properly. Please fix or remove this attributes. You can disable this message in the administration on the "Introduction" tab:
 • parent_content_css="#ai-div-example3.ai-viewport-0 { border: 5px solid red; }"
The following [advanced_iframe] attributes are unknown or cannot be read properly. Please fix or remove this attributes. You can disable this message in the administration on the "Introduction" tab:
 • allowtransparency="”yes”"

1

Indsættes i MegaMenu Custum Styling

/** bestemmer farven på menu-pilene **/

#{$wrap} #{$menu} li.mega-menu-item-has-children > a.mega-menu-link > span.mega-indicator {

    color: #ff0000;

}

/** Push menu onto new line **/

#{$wrap} {

    clear: both;

}

 

2

LINK TIL YOUTUBE

XXXXXX

TVUNGEN LINIESKIFT =

3

INSERT STB +++++??????

BOX OVERSKRIFTihj oihioj jpoj

 

4

 

Brug af dybe links er ikke altid lovligt

En ny principiel afgørelse fra EU-Domstolen tillader i et vist omfang brug af såkaldte dybe links til hjemmesider med ophavsretligt beskyttet materiale, som i forvejen er frit tilgængeligt. Det er dog vigtigt at have for øje, at brugen af dybe links efter en konkret vurdering fortsat kan være en overtrædelse af reglerne om god markedsføringsskik i markedsføringsloven.

EU-Domstolens afgørelse i en nøddeskal

Afgørelsen fra EU-Domstolen udspringer af en sag i Sverige, hvor den svenske virksomhed Retriever Sverige AB, der udbyder online medieovervågning, var blevet sagsøgt for at have krænket en større gruppe journalisters ophavsrettigheder til avisartikler. Retriever havde etableret dybe links til avisartiklerne, som journalisterne havde uploadet på de enkelte avisers hjemmesider.

EU-Domstolen udtalte i den konkrete sag, at journalisternes upload af artiklerne på en hjemmeside, der tillod alle internetbrugere fri adgang til disse betød, at journalisterne ikke havde begrænset værkernes offentliggørelse for et bestemt eller begrænset publikum, men derimod havde stillet værkerne til rådighed for alle potentielle besøgende på hjemmesiden.

EU-Domstolen konkluderede på den baggrund, at etablering af dybe links til værker tilgængeliggjort på en hjemmeside, som ikke begrænser tilgængeligheden til værkerne ved for eksempel krav om bruger-login eller abonnement, ikke udgør en ophavsretskrænkelse. Hvis de dybe links giver brugerne mulighed for at omgå restriktive foranstaltninger, der er etableret for at værne om beskyttede værker, vil der dog være tale om en krænkelse, medmindre der forinden er indhentet samtykke fra ophavsmanden.
 
 

Hvad med markedsføringsloven?

Det er vigtigt at have for øje, at afgørelsen fra EU-Domstolen alene indeholder en fortolkning af det ophavsretlige begreb ”overføring til almenheden” i Infosoc-direktivets artikel 3, stk. 1 i forhold til dybe links.

Afgørelsen beskæftiger sig ikke med lovligheden af dybe links i forhold til ”god markedsføringsskik”, der ikke er EU-harmoniseret. Bestemmelsen om ”god markedsføringsskik” i markedsføringslovens § 1, stk. 1, gælder derfor uændret efter afgørelsen i forhold til dybe links.

Om et dybt link herefter er i strid med markedsføringsloven beror på en konkret afvejning af forskellige hensyn, herunder:
 
 • om etableringen af det dybe link i den konkrete situation er loyal
 • om der består et konkurrenceforhold mellem parterne
 • om etableringen af det dybe link skader den anden parts forretningsgrundlag, herunder annonceindtægter
 • om der er tale om en kommerciel, gentagen og systematisk/automatisk brug af dybe links
 • om det fremgår af de almindelige vilkår for brug af hjemmesiden, om dybe links til indhold på hjemmesiden er tilladt.

 

68cc99308b929ee5df3ce575e02c7bad41306534

Denne webside er delvis gengivet herunder
https://www.eu.dk/da/aktuelt/aktuelle-temaer/brexit

Width % kan ikke ændres

Denne webside er delvis gengivet herunder
https://www.eu.dk/da/aktuelt/aktuelle-temaer/brexit

 

EXAMPLE 5

This is the shortcode for this:

No valid security key found. Please use at least the following shortcode:
[advanced_iframe securitykey="<your security key - see settings>"]
Please also check in the html mode that your shortcode does only contain normal spaces and not a &nbsp; instead. It is also possible that you use wrong quotes like “ or ”. Only " is valid!

760 ændret til 860
165 215
170 0
650 700

EXSAMPLE 40

And the shortcode which is used is:

 

EXSAMPLE 9

 

And the shortcode which is used is:

700 750

 

 

 

EXSAMPLE 9 uden logo

 

And the shortcode which is used is:

 

 

 

EKSEMPEL 1
Viser udvalgt del af webside

Fungerer men er kompliseret

 

MEDIE side

Advanced iframe pro demos

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

STAR EX 5

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

https://slks.dk/mediernes-udvikling-2018/

Example 1

 

Example 1: Show a read only part of a remote page

See the example below where I only include the download statistics of advanced iframe on wordpress.org. See the full page here: http://wordpress.org/plugins/advanced-iframe/stats/. Please note: WordPress added the X-Frame-Options and this does not allow to include this page anymore. I have made a screenshot and included this on my example domain. This does not make a difference for the configuration but always be aware that the page you want to include can set this header!

example1 xxxxxxxxx
This is the shortcode for this:

Loading

 

 

Example 2: Show another read only part of the remote page of example 1

This is from the same page but a different area. Please note: WordPress added the X-Frame-Options and this does not allow to include this page anymore. I have made a screenshot and included this on my example domain. This does not make a difference for the configuration but always be aware that the page you want to include can set this header!

 

ZZZZZZZ

This is the shortcode for this:

Loading

 

 

Example 3: Use a different viewport after a user interaction

Often you include a page with links or a login form. After clicking on a link or submitting the form another page is shown. But the parent does not know what happens inside an iframe. It does not know to which url the user goes after a click ao a submit. The parent only knows that something has happend. So if you know what does happen and you need a different area of the new page you can define this in advanced iframe pro by setting a new viewport. And you can also tell ai pro also to loop between the defined viewports. This examples also use lazy loading with fadein.

As example I use 2 thumbnails which are on a different page. When you click on one of the thumbnails a bigger detail view is shown. If you click on the back link below the big image the view jumps back to the thumbnails.

Also for different viewports I have defined a new style (available since version 7.5) with parent_content_css. In this examples this creates a red border but in real live this can be used to enable/disable scrolling for certain viewports! ai-viewport-0 is the first viewport. Each viewport (ai-viewport-N) has his own class you can set what ever you want.

This is the shortcode for this:

Another example would be a login form where you get a confirmation page with a different size after entering you data. This example only shows the “good” way. Because most login forms also provide an error message you have 2 possible workflows: User enters valid data and comes to the confirmation page. Or the user does enter invalid data and stays on the login page. Because the parent does not know what has happens only workflow can be configured. So you always have to remember that there is not 100% solution possible. See the external iframe page here.

 

 

external iframe page here.

This is the shortcode for this:

 

 

Example 5: Using scrollbars for a view port

You can also enable scrollbars for the view port. This makes it possible to e.g. show a very long website inside your website and remove the header or the side parts. The example below shows the feature page of TinyWebGallery without the header, the left and the right column. See the full page here: http://www.tinywebgallery.com/en/features.php. The shortcode was created with the area selector and then the scrollbar was enabled. Select a little bit more because of the scrollbar.
This example does also use the new auto id feature of advanced iframe. If no id is set <default id>_<post id>_<counter> is used as id and name and therefore avoids configuration problems when several iframes are used. This feature does work on ANY domain.

 

This is the shortcode for this:

 

 

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz


 

iFrame koder

 

<Iframe src=”http://www.dr.dk/ ”       width=”100%” height=”1200”</iframe>

 

 

IFRAME eksempel

<p>Below is an iframe.</p>

<iframe src http://www.dr.dk” target=”test1” width=”80%” height=”150″ name=”test1” id=”test1” scrolling=”no”>

<p>iframes are not supported by your browser.</p></iframe>

 

<br />
<a href=” http://www.dr.dk”>Besøg </a>

iframe params:

 • src – source of the iframe: [iframe src=”http://www.youtube.com/embed/4qsGTXLnmKs”]; by default src=”http://www.youtube.com/embed/4qsGTXLnmKs”;
 • width – width in pixels or in percents: [iframe width=”100%”] or [iframe width=”600″]; by default width=”100%”;
 • height – height in pixels: [iframe height=”500″]; by default height=”500″;
 • scrolling – with or without the scrollbar: [iframe scrolling=”no”]; by default scrolling=”yes”;
 • frameborder – with or without the frame border: [iframe frameborder=”0″]; by default frameborder=”0″;
 • marginheight – height of the margin: [iframe marginheight=”0″]; removed by default;
 • marginwidth – width of the margin: [iframe marginwidth=”0″]; removed by default;
 • allowtransparency – allows to set transparency of the iframe: [iframe allowtransparency=”true”]; removed by default;
 • id – allows to add the id of the iframe: [iframe id=”custom_id”]; removed by default;
 • class – allows to add the class of the iframe: [iframe class=”custom_class”]; by default class=”iframe-class”;
 • style – allows to add the css styles of the iframe: [iframe style=”margin-left:-30px;”]; removed by default;
 • same_height_as – allows to set the height of iframe same as target element: [iframe same_height_as=”div.sidebar”], [iframe same_height_as=”div#content”], [iframe same_height_as=”body”], [iframe same_height_as=”html”]; removed by default;
 • any_other_param – allows to add new parameter of the iframe [iframe any_other_param=”any_value”];
 • any_other_empty_param – allows to add new empty parameter of the iframe (like “allowfullscreen” on youtube) [iframe any_other_empty_param=””];