WebDesign – gestalt

– med fokus på gestalt-teori

De fleste opstiller nøjagtig de samme mål, når de skal have designet en hjemmeside:

Den skal være ”…enkel, brugervenlig, Professionel og så skal man selv kunne opdatere siden…”

Enkel

Der ønskes næsten altid enkelthed og overskuelighed. Som om alting kan siges kort, eller beskrives med simple kurver eller små billeder.


Lov om digitale www-medier.
Måske ikke ligefrem en lov, men en realitet, så længe en webside er afhængig af nettets begrænsninger.

Film skal ses i biografen… og gode billeder og grafik skal ses i aviser, magasiner og faglitteratur!

Men man kan tilstræbe den ønskede enkelthed ved at ladet sidens design tager højde for gestalt lovenes principper.

Intuitivt ved vi godt: ”hvad-hører-sammen” og ”hvad-hører-ikke-sammen”. Men gestalt lovene er en række enkle regler, der kan bruges som vejledning. Grundlæggende er ideen i gestalt, at helheden er mere end summen af de enkelte dele – en sandhed der også gælder for design af hjemmesider.

De fem vigtigste gestaltlove

Loven om Figur og Baggrund: Det mindste, afgrænsede areal på en flade vil først blive opfattet som en figur (og ikke baggrunden). Vi kan dog se både figur og baggrund, men aldrig samtidigt.

Loven om nærhed: Symboler, der er placeret nær hinanden, opfattes som sammenhørende.

Loven om lighed: Symboler, der ligner hinanden – som mennesker i uniform – har noget til fælles. Det har symboler der bevæger sig i samme retning også. Så alle hjemmesiden links bør udformes ens.

Loven om lukkethed: Symboler, der er lukket inde, fx i en ramme eller på en farvet baggrund, har noget til fælles. Normalt vil vi intuitivt gøre en ufuldstændig figur komplet. Vi opfatter ikke i detaljer, men forsøger at skabe helheder, mønstre og systemer.

Loven om forbundethed: Symboler, der er forbundne, er typisk af samme slags eller har noget til fælles.

Eksempel på Loven om Figur og Baggrund


To masker. Farverne afslører kønnet.


De samme masker nu i sort…


maskerne udvidet – nu i hvid…

Hvis vi var begyndt her, havde du set en lysestage.

 
Praktisk anvendelse

·        Hvilke menupunkter vil naturligt kunne placeres i forlængelse af hinanden?

·        Hvilke punkter skal være placeret så langt fra hinanden som muligt?

·        Hvilke produkter præsenteres bedst sammen?

Gestalt lovene kan fungere som retningsliner for, hvad der gør et design enkelt og overskueligt. Men de kan ikke erstatte ”kravet” om altid at teste produktet hos målgruppen.


Brugervenlig
Alle har prøvet at fare vild på en hjemmeside eller frustrationen over en side, der bare ikke virker efter hensigten.

Brugervenlighed kommer ikke af sig selv, det kræver erfaring, kreativitet, viden om teknik og viden om kommunikation. Og sidst men ikke mindst afprøvning af produktet. Glem alt om naboens søn – der ved alt om computere – eller onkel Jens, der engang har set Bill Gates!

Professionel

Professionelt design er ikke kun den færdige hjemmeside, der lever op til kunden og brugerens forventninger. En professionel hjemmeside er i lige så høj grad et velgennemført projektforløb, der er afviklet til tiden og til den aftalte pris.

Opdateres
Det lyder let og billigt, så de fleste chefer er begejstrede for CMS – content management systemer – som gør det muligt selv at opdatere en hjemmeside. Men sætter man kommunikation og god præsentation i højsædet, så bør man erkende, at det ikke er alle og enhver der kan ”skrive godt” og har sans for at producere gode billeder og grafik! Så hvem kan reelt opdatere en hjemmeside? Ikke alle og enhver. Man bruger jo heller ikke en ufaglært til at føre regnskab!

Gestaltteori

Frederick ”Fritz” Perls (1893-1970) regnes for gestaltterapiens far. Han var jøde og måtte derfor flygte fra Tyskland efter nazisternes magtovertagelse i 1933.

 


Frederick ”Fritz” Perls.Gestalt
er et tysk ord, der betyder helhed, form, skikkelse.

Helhed er det centrale begreb i gestaltteorien, som bygger videre på den lovmæssighed i gestaltpsykologien der fastslår, at mennesker har tilbøjelighed til at danne færdige figurer, at danne helhed – at danne gestalter.

Hvis man iagttager en tegning af en ting, der ikke er helt færdigtegnet, er man tilbøjelig til at se og omtale den som færdige – som en cirkel, ikke som en brudt cirkel eller en buet linie, som et hus, ikke som en del af et hus o.s.v.

          

Det ufærdige billede opfattes som en åben gestalt. Det starter en proces, hvis mål er at gøre billedet færdigt. Det kaldes at lukke gestalten.

Gestaltterapi

Den lovmæssighed (at mennesker har tilbøjelighed til at danne færdige figurer) udvider gestaltterapien til at omfatte selve den måde, vi fungerer på som mennesker.

Vi skaber hele tiden åbne gestalter, og må (mener gestaltpsykologien) forsøge at lukke dem.

At være sulten opfattes som en åben gestalt, at spise opfattes som at lukke gestalten. Lysten til social kontakt opfattes også som en åben gestalt, og det at være sammen med vennerne som at lukke gestalten.

Når mennesker har uafsluttede og uafklarede relationer – grænser der ikke bliver sat, behov der ikke bliver dækket og følelser der ikke formuleres – er det udtryk for at man har besvær med at lukke bestemte gestalter.

Det er gestaltterapiens mål, at støtte og hjælpe den enkelte til at kunne lukke egne gestalter selv.

Gestalt images
The way how a Gestalt (meaningful whole) arises from a set of simplexes is one of the main subjects explored by Gestalt Theory.However, Gestalt theory does not provide much (or sufficient) evidence or structure to support its theories.
Undervisningsmateriale fra: University of Birmingham. School of Computer Science.


Gestalt
En gestalt beskriver inden for semiotikken (læren om tegn) en lang række egenskaber der optræder sammen.

Nogle gestalter gælder alle mennesker, men mange afhænger af den kultur de indgår i, og så kan det være vanskeligt at ”oversætte” til andre kulturer, fordi en gestalt kan rumme rigtig mange konnotationer*.

*) Konnotation er et ords bibetydning-medbetydning eller værdi ud over grundbetydningen. Betydningerne afspejler kulturelle og stilistiske forhold eller personlige associationer.