WEBMASTERS logbog

The following [advanced_iframe] attributes are unknown or cannot be read properly. Please fix or remove this attributes. You can disable this message in the administration on the "Introduction" tab:
 • Id is not valid. Please check the documentation.
 • use_shortcode_attributes_only="true"https://www.radio24syv.dk/programmer/soendagspolitikken/15405985/folket-mod-eliten"
https://www.youtube.com/watch?v=Rw8Dergcspc&t=1557s
https://www.abc247.dk/demokratiet-er-ikke-et-entydigt-begreb/#demokratikanon
 <a id=”ankernavn”></a>  Kode der placer et anker

<code><a id=”k-model”></a></code>

Nyttige shortcodes:

   VED LEJLIGHED   check Progressiv web app    
Hvis man ønsker at kunne åbne en forstørrelse:

Så klik på foto/grafik og vælg “indsæt mediefil”  under rediger

Sådan indsættes tvungen linieskift i RUBRIKKEN
WEBMASTERS <br />logbog
Sådan åbnes en Lightbox fra et billede
Her er HTML koden

<a href=”http://www.youtube.com/watch?v=gEhjtTMSrDA&amp;?showinfo=0&amp;?modestbranding=1″><img class=”alignnone wp-image-8034 size-full” src=”https://www.abc247.dk/wp-content/uploads/2014/03/Skærmbillede-2017-05-03-kl.-22.29.13.png” alt=”” width=”128″ height=”128″ /></a>
<span style=”font-size: 14px;”><em><span style=”color: #ff6600;”>Demokrati og valgret</span></em></span>


Demokrati og valgret

Her startes med at placere et image (som sættes til at åbne som “Miniature”

 

 

 

Herefter indsættes nedenstående i “Link til”

http://www.youtube.com/watch?v=gEhjtTMSrDA&?showinfo=0&?modestbranding=1

videoens youtube kode er markeret med rødt

eller

Herefter indsættes nedenstående i “Link til”

http://www.youtube.com/gEhjtTMSrDA

videoens youtube kode er markeret med rødt

Disse koder er ikke nødvendige

OPSÆTNING AF QUIZ

Vælg et tidligere spørgsmål under WP-Pro_Quiz menuen. Gennemfør så en “export” (vælges under massehandling) – til “Download”.
Fortsæt herefter med en import – (vælges under menupunktet WP-Pro_Quiz).
Den importerede fil får samme navn som exportfilen – derfor skal overskriften (navnet) ændres.
Kopier nu den nye fils “shortcode” og gå til “Page Folder”… hvor der under menupunktet Quiz oprettes en ny side med indsat shortcode (

Kopier adressen (url)herfra og indsæt den i HTML på siden ved at åbne test ikonet (billedet):

Herefter kan spørgsmålene erstattes med nye spørgsmål.

 

 


This content is for !!levels!! members only.<br /><a href=”https://www.abc247.dk/login-2?action=register”>Register</a>
<img src=”http://www.samfundsfag-abc.dk/images/MENU_IKONER/flashing_line.gif” width=”534″ height=”8″ border=”0″ />
<div class=”stb-container”>
<div class=”stb-warning-caption_box stb_caption” style=”text-align: center”><strong>Ærgerligt – vi vil så gerne have du læser meget mere…</strong></div>
<div class=”stb-warning-body_box”>

<strong><img style=”margin: 5px 10px 10px;float: left” src=”http://samfundsfag-abc.dk/images/1START_FORSIDEN/HALVTbillede.png” alt=”HALVTbillede” width=”34″ height=”60″ border=”0″ /></strong>Der er jo heller ikke noget ved at se halvdelen af et smukt ansigt.
Du er ikke nået længere end en tiendedel af denne artikel.
Men hertil og ikke længere er der gratis adgang for alle.
Vil du have adgang til resten af sitet må du tegne medlemsskab. Det billigste koster kun en tier.

</div>
</div>
This yyyycontent is for !!levels!! members only.
<a href=”https://www.abc247.dk/login-2″>Log In</a> <a href=”https://www.abc247.dk/login-2?action=register”>OK – send mig videre til medlemssiden</a>

 


Brug af dybe links er ikke altid lovligt

En ny principiel afgørelse fra EU-Domstolen tillader i et vist omfang brug af såkaldte dybe links til hjemmesider med ophavsretligt beskyttet materiale, som i forvejen er frit tilgængeligt. Det er dog vigtigt at have for øje, at brugen af dybe links efter en konkret vurdering fortsat kan være en overtrædelse af reglerne om god markedsføringsskik i markedsføringsloven.

EU-Domstolens afgørelse i en nøddeskal

Afgørelsen fra EU-Domstolen udspringer af en sag i Sverige, hvor den svenske virksomhed Retriever Sverige AB, der udbyder online medieovervågning, var blevet sagsøgt for at have krænket en større gruppe journalisters ophavsrettigheder til avisartikler. Retriever havde etableret dybe links til avisartiklerne, som journalisterne havde uploadet på de enkelte avisers hjemmesider.

EU-Domstolen udtalte i den konkrete sag, at journalisternes upload af artiklerne på en hjemmeside, der tillod alle internetbrugere fri adgang til disse betød, at journalisterne ikke havde begrænset værkernes offentliggørelse for et bestemt eller begrænset publikum, men derimod havde stillet værkerne til rådighed for alle potentielle besøgende på hjemmesiden.

EU-Domstolen konkluderede på den baggrund, at etablering af dybe links til værker tilgængeliggjort på en hjemmeside, som ikke begrænser tilgængeligheden til værkerne ved for eksempel krav om bruger-login eller abonnement, ikke udgør en ophavsretskrænkelse. Hvis de dybe links giver brugerne mulighed for at omgå restriktive foranstaltninger, der er etableret for at værne om beskyttede værker, vil der dog være tale om en krænkelse, medmindre der forinden er indhentet samtykke fra ophavsmanden.

Hvad med markedsføringsloven?

Det er vigtigt at have for øje, at afgørelsen fra EU-Domstolen alene indeholder en fortolkning af det ophavsretlige begreb ”overføring til almenheden” i Infosoc-direktivets artikel 3, stk. 1 i forhold til dybe links.

Afgørelsen beskæftiger sig ikke med lovligheden af dybe links i forhold til ”god markedsføringsskik”, der ikke er EU-harmoniseret. Bestemmelsen om ”god markedsføringsskik” i markedsføringslovens § 1, stk. 1, gælder derfor uændret efter afgørelsen i forhold til dybe links.

Om et dybt link herefter er i strid med markedsføringsloven beror på en konkret afvejning af forskellige hensyn, herunder:
 • om etableringen af det dybe link i den konkrete situation er loyal
 • om der består et konkurrenceforhold mellem parterne
 • om etableringen af det dybe link skader den anden parts forretningsgrundlag, herunder annonceindtægter
 • om der er tale om en kommerciel, gentagen og systematisk/automatisk brug af dybe links
 • om det fremgår af de almindelige vilkår for brug af hjemmesiden, om dybe links til indhold på hjemmesiden er tilladt.

Alt om Brexit

PODCAST:   <iframe src=”http://arkiv.radio24syv.dk/7097891.ihtml?source=embed&photo_id=15405985&start=0″ width=”350″ height=”210″ frameborder=”0″ border=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Hvidvask

68cc99308b929ee5df3ce575e02c7bad41306534

Denne webside er delvis gengivet herunder
https://www.eu.dk/da/aktuelt/aktuelle-temaer/brexit

Width % kan ikke ændres

Denne webside er delvis gengivet herunder
https://www.eu.dk/da/aktuelt/aktuelle-temaer/brexit

 

PODCAST

 

 

EXAMPLE 5

This is the shortcode for this:

You have set "Use shortcode attributes only" (use_shortcode_attributes_only) to "true" which means that you have to specify all parameters as shortcode attributes. Please specify at least "securitykey" and "src". Examples are available in the administration.

760   ændret til  860
165  215
170  0
650  700

EXSAMPLE 40

And the shortcode which is used is:

 

EXSAMPLE 9

 

And the shortcode which is used is:

700  750

 

 

 

EXSAMPLE 9 uden logo

 

And the shortcode which is used is:

 

 

 

EKSEMPEL 1
Viser udvalgt del af webside

Fungerer men er kompliseret

 

MEDIE side

Advanced iframe pro demos

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.
Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

https://slks.dk/mediernes-udvikling-2018/

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Om iframes

<Iframe src=”http://www.dr.dk/ ”       width=”100%” height=”1200”</iframe>

 

 

IFRAME eksempel

<p>Below is an iframe.</p>

<iframe src http://www.dr.dk” target=”test1” width=”80%” height=”150″ name=”test1” id=”test1” scrolling=”no”>

<p>iframes are not supported by your browser.</p></iframe>

 

<br />
<a href=” http://www.dr.dk”>Besøg </a>

iframe params:

 • src – source of the iframe: ; by default src=”http://www.youtube.com/embed/4qsGTXLnmKs”;
 • width – width in pixels or in percents: or ; by default width=”100%”;
 • height – height in pixels: ; by default height=”500″;
 • scrolling – with or without the scrollbar: ; by default scrolling=”yes”;
 • frameborder – with or without the frame border: ; by default frameborder=”0″;
 • marginheight – height of the margin: ; removed by default;
 • marginwidth – width of the margin: ; removed by default;
 • allowtransparency – allows to set transparency of the iframe: ; removed by default;
 • id – allows to add the id of the iframe: ; removed by default;
 • class – allows to add the class of the iframe: ; by default class=”iframe-class”;
 • style – allows to add the css styles of the iframe: ; removed by default;
 • same_height_as – allows to set the height of iframe same as target element: , , , ; removed by default;
 • any_other_param – allows to add new parameter of the iframe ;
 • any_other_empty_param – allows to add new empty parameter of the iframe (like “allowfullscreen” on youtube) ;

 

New Page

Ny Page

Balboa Park Picture

'Klik

<alt=’Klik her >

 

 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

<a href=”http://<a href=” #&quot;=”” onclick=”window.open(‘abc247.htm’,’pagename’,’resizable,height=260px,width=370px’); return false;” data-wpel-link=”external” target=”_blank” rel=”external noopener noreferrer” title=”{Test af External Link}” class=”width: 300px”>New Page</a>

 

 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

<a href=”http://<a href=” #&quot;=”” onclick=”window.open(http://politiken.dk/6959961’pagename’,’resizable,height=260px,width=370px’); return false;” data-wpel-link=”external” target=”_blank” rel=”external noopener noreferrer” title=”{Test af External Link}” class=”width: 300px”>Ny Page</a>

 

 

 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

<a target=”_blank” href=”https://youtu.be/IeIqaNR5Zs4″ onclick=”window.open   (href,               ”, ‘height=300px, width=450px, left=300px, top=300px’); return false;”><IMG SRC=’images/random/balboapark.png’ alt=’Balboa Park Picture’></a>

 

 

””””””””””””””””””””””””””””

<a target=”_blank” href=”http://politiken.dk/6959961/” onclick=”window.open   (href,               ”, ‘height=500, width=600, left=300, top=300′); return false;”><IMG SRC=’images/random/balboapark.png’ alt=’Klik her ></a>

 

ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

<a target=”_blank” href=”http://politiken.dk/6959961/” onclick=”window.open   (href,               ”, ‘height=500, width=800, left=300, top=300’); return false;”><alt=’Klik her ></a>

ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ

<a target=”_blank” href=”http://politiken.dk/6959961/” onclick=”window.open   (href,               ”, ‘height=500, width=800, left=300, top=300’); return false;”><alt=’Klik her ></a>

 

HTML KODER
https://www.w3schools.com/default.asp

TVUNGEN LINIESKIFT